48 [ip_address] => 44.192.94.177 [date] => 21-07-2024 [time] => 17:41:12 ) " type="text/css" media="screen"/>

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Sat 13 February 2021

Gebruiksvoorwaarden en transparantie naar onze bezoekers op Hookupsites.be

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van de website Hookupsites.be en alle inhoud, diensten en producten die op of via de website beschikbaar zijn (samengevat: de Website). Hookupsites.be is eigendom van en wordt beheerd door GLOBAL RANK GROUP LIMITED. De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw acceptatie zonder wijziging van alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Bedrijfsgegevens:
  • Bedrijf: GLOBAL RANK GROUP LIMITED
  • Hoofdkantoor: {kantoor-adres}
  • Bedrijfsregistratienummer: {reg-nr.}

Aanvaarding van de voorwaarden:

Door onze website of de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de Dienst. U erkent verder dat deze Gebruiksvoorwaarden een bindend en afdwingbaar wettelijk contract tussen u en ons vormen dat een verdere afstandsverklaring voor een collectieve actie en een arbitragebepaling afdwingt, zoals hieronder beschreven in de sectie Geschillenbeslechting. Als u ons beleid niet accepteert, moet u de website verlaten.

Toelaatbaarheid en leeftijdsbeperking:

U garandeert hierbij dat u in aanmerking komt om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en dat het u niet verboden is door een bevoegde autoriteit, gerechtelijk bevel of wet om een overeenkomst aan te gaan; u hebt alle juiste autorisatie, als u namens een bedrijf handelt, om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Verder verklaart en garandeert u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u wettelijk bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan. We behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen, zodat we kunnen controleren of minderjarigen onder de leeftijd van achttien (18) jaar onze website niet gebruiken.

Verantwoordelijkheid van de bezoekers van de website:

Hookupsites.be heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de website is geplaatst, beoordeeld en kan dit ook niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het gebruik of de gevolgen van dat materiaal. Door de website te gebruiken, geeft Hookupsites.be niet aan of impliceert het niet dat het materiaal dat daar is geplaatst, wordt onderschreven of dat het van mening is dat dit materiaal nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruik onderworpen is aan aanvullende, al dan niet vermelde voorwaarden. Hookupsites.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van het gebruik door bezoekers van de website, of als gevolg van het downloaden door die bezoekers van de inhoud die daar is geplaatst.

Inhoud die op andere websites is geplaatst:

We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gesteld via de websites en webpagina's waarnaar Hookupsites.be linkt, en die linken naar Hookupsites.be beoordeeld, en kunnen dit ook niet beoordelen. Hookupsites.be heeft geen controle over deze niet-Hookupsites.be-websites en -pagina's en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door een link naar een niet-Hookupsites.be-website of -webpagina te plaatsen, verklaart of impliceert Hookupsites.be niet dat zij een dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Hookupsites.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van uw gebruik van niet-Hookupsites.be-websites en -webpagina's.

Afwijzing van garanties:

De Website wordt geleverd "zoals het is". Hookupsites.be en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, de garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid, van de hand. Noch de Hookupsites.be, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat de Website vrij is van fouten of dat de toegang tot de Website ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico downloadt van, of anderszins inhoud of diensten verkrijgt via de Website.

Beperking van de aansprakelijkheid:

De website Hookupsites.be is normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. GLOBAL RANK GROUP LIMITED kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de toegankelijkheid van de site of de bijbehorende diensten. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies, hetzij direct, indirect, incidenteel, speciaal of gevolgschade, of enige gederfde winst die u maakt of lijdt als gevolg van uw gebruik van de diensten of uw afhankelijkheid van enige inhoud of uw interactie of betrokkenheid bij diensten van derden. Deze beperking van de aansprakelijkheid wordt niet gewijzigd, zelfs niet als we zijn geadviseerd of bewust zijn gemaakt van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen. Als u op enigerlei wijze ontevreden raakt over de diensten is uw enige en exclusieve remedie het stoppen van uw gebruik. U doet hierbij afstand van alle vorderingen tegen ons, en onze filialen, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers die voortvloeien uit uw gebruik van de website of de dienst die daar beschikbaar is. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige en alle schade die voortvloeit uit deze voorwaarden of uit uw gebruik van, of het onvermogen om de website te gebruiken, de kosten van de diensten overschrijden.

GLOBAL RANK GROUP LIMITED behoudt zich het recht voor om haar activiteiten te onderbreken en de website of de toegang tot een of meer diensten tijdelijk of permanent te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding.

GLOBAL RANK GROUP LIMITED kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een storing of de ontoegankelijkheid van de website, of voor aanvallen op de computerveiligheid die leiden tot schade aan IT-materiaal of schade aan gebruikers of hun gegevens.

Omvang van de diensten:

De website biedt u uitgebreide informatie, vergelijkingstabellen en bronnen over verschillende goederen en diensten of producten waarin u geïnteresseerd bent, die eigendom zijn van of beheerd worden door onze externe partners ("Third Party Service"). Wij verstrekken u de informatie waarvan wij denken dat deze u zal interesseren en vergelijkingstabellen, links naar diensten en inhoud van derden, evenals artikelen en meningen die door ons, u, andere gebruikers of externe contractanten worden verstrekt, inclusief tekst, logo's, telefoonnummers, pictogrammen van knoppen, afbeeldingen, gegevensverzamelingen, documenten, beschrijvingen, software, code, ontwerpen, links, gegevens, grafieken en andere functies die daarin worden verstrekt (gezamenlijk wordt de "Inhoud" en samen met de website aangeduid als de "Dienst(en)"). De Diensten zijn eigendom van en worden uitsluitend door ons ontwikkeld. We voeren beoordelingen uit en evalueren de informatie die we vinden op basis van onze criteria, om zo de Diensten van derden te presenteren waarvan we denken dat ze het meest hooggewaardeerd zijn. U erkent dat de Diensten alleen voor informatieve en redactionele doeleinden zijn en dat ze inhoud kunnen bevatten die u als verwerpelijk beschouwt of vindt. Wij doen onze uiterste best (maar zijn niet verplicht) om actief toezicht te houden op de Diensten en de Inhoud. Desalniettemin onderschrijven of ondersteunen wij geen enkele inhoud die op de website wordt ingediend.

Bronnen en Inhoud van derden:

De Site stelt u in staat om inhoud van derden te bekijken, te openen, te linken en te gebruiken (zoals hieronder gedefinieerd) die geen eigendom is van of beheerd wordt door ons ("Inhoud van derden"). De Site kan u ook in staat stellen om te communiceren en te communiceren met bronnen van derden. "Bron(nen) van derden" betekent: (i) websites en diensten van derden; en (ii) onze partners en klanten. Wij hebben geen controle over bronnen van derden. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, handelingen of praktijken van derden. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een derde partij waarmee u in contact komt voordat u aan dergelijke activiteiten deelneemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af met betrekking tot, de nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, veiligheid of Intellectuele Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) van, of met betrekking tot, inhoud van derden. Door het gebruik van de Site kunt u worden blootgesteld aan Inhoud van derden die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. U hebt altijd de keuze om te beslissen of u al dan niet met een derde partij wilt communiceren of om Inhoud van derden te bekijken en te gebruiken. Uw interactie met een derde partij en uw gebruik van en vertrouwen in Inhoud van derden is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw interactie met een derde partij. U stemt ermee in afstand te doen, en doet hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt tegen Hookupsites.be, en ontheft Hookupsites.be van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van en interactie met Inhoud van derden en uit uw interactie met een derde partij. Als u een vraag of klacht hebt over een derde partij of inhoud van derden, gaat u ermee akkoord rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij.

Wijzigingen aan de Website of Diensten:

We behouden ons het recht voor om de Diensten en de Inhoud ervan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, aan te passen, te verbeteren, te verbeteren, andere wijzigingen aan te brengen of de Diensten en de Inhoud ervan tijdelijk of permanent te staken. We kunnen echter, naar eigen goeddunken, beperkte technische ondersteuning, upgrades en updates voor de Diensten bieden. U gaat hierbij akkoord met het ontvangen van dergelijke updates en upgrades als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

Wijzigingen:

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van wijzigingen in deze Overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Hookupsites.be kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (met inbegrip van het vrijgeven van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Meer vragen?

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via ons Contactformulier op onze Website.